Kontakty na organizátory a garanty sekcí

 Náš tým:  POŘADATEL: V této chvíli zakládáme kulturně vzdělávací ústav. Aktuální informace doplníme v momentě, kdy získáme právní formu. Než bude tato forma změněna, je stále hlavním organizátorem Michaela Švejdová,  Ičo:  675 10 639 Zámek 674, Strážnice 69 662 Kancelář: Litoměřice Informace a koordinace

Pokyny pro vystavující a přednášející

Pro přednášející, vystavující a prodávající. Informace se budou průběžně aktualizovat. Kontakty pro jednotlivé sály a sekce festivalu najdete sekci kontakty. Děkujeme. Drazí spolutvůrci ALL festivalu, Děkujeme za vaši potvrzenou účast, moc se na vás všichni těšíme a věříme, že se nám opět podaří